Tôi không thể bình luận bài viết ?

Bạn phải có một tài khoản để đăng nhập, có thể dùng tài khoản facebook để tạo tài khoản, bình luận ở ngay dưới bài viết.

Trang của Fufufu bị lỗi ?

Bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của Chrome 44+ và Firefox 38+. Nếu tiếp tục có lỗi hãy thông báo với chúng tôi.

Bài viết nội dung thiếu và sai lệch ?

Hãy góp ý với chúng tôi bằng cách nhấn nút “Góp ý” ở cuối trang.

Tôi muốn gửi bài viết ?

Hãy nhấn nút “Gửi bài” ở  cuối trang.

Chia sẻ bài viết qua các trang mạng xã hội ?

Chúng tôi đã chuẩn bị các nút chia sẽ ngay bên trái bài viết để thuận tiện nhất cho các bạn.

Có nhiều bài viết trình bày lạ ?

Do cải tổ trang web nên một số bài viết ở trang cũ không khớp với cách trình bày mới gây ra lỗi. Lỗi này không thể sửa nên các bạn lượng thứ bỏ qua.

Trang của Fufufu xem trên điện thoại bị lệch ?

Trang web sẽ tiếp tục được xây dụng, trong đó có phiên bản dành cho điện thoại. Trang web sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong tương lai.