Chính sách bảo mật

September 3, 2015 2:45 pm
(Note: this is the Vietnamese version. Switch to English version?)
Lần cập nhập gần nhất: 20/01/2014 21:12 GMT


Về việc thu thập thông tin ẩn danh

1. Chúng tôi sử dụng các công cụ như cookies, web beacons hay các công cụ định dạng hệ thống để thu thập thông tin về trình duyệt web được sử dụng để truy cập website. Những thông tin này sẽ được thu thập ẩn danh và sẽ chỉ được sử dụng để đem lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng website.

2. Chúng tôi sử dụng Google Analytics và Tynt để thu thập thông tin của bạn một cách ẩn danh, những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi, định hướng và phát triển website. Để biết thêm chi tiết xin hãy xem thêm phần “Chia sẻ thông tin”.

Về việc thu thập thông tin cá nhân

1. Những thông tin như địa chỉ IP và địa chỉ email sẽ được lưu lại trong lúc bạn đăng ký và sử dụng website. Những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để quản lý và điều hành website.

2. Những thông tin về tài khoản của bạn và một vài tùy chọn trong lúc sử dụng website sẽ được lưu lại với hình thức cookies (một file nhỏ trong trình duyệt web). Những thông tin này sẽ chỉ được sử dụng để lưu trữ những thông tin đăng nhập (đã được mã hóa) của bạn, cũng như là những tùy chọn trong lúc sử dụng website.

3. Những thông tin cá nhân khác của bạn sẽ chỉ được lưu trữ khi có sự cho phép của bạn.

4. Tất cả mọi thông tin nêu trên, ngoại trừ tên đăng nhập, thành tích, ngày đăng ký và otaku rank, sẽ không được hiển thị nếu không có sự cho phép của bạn.

5. Chúng tôi không cố ý liên lạc hay thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi đã vô tình thu thập những thông tin như thế, hãy liên lạc với chung tôi ngay lập tức để chúng tôi có thể giải quyết vấn đề.

Về việc sửa đổi các thông tin cá nhân

1. Bạn có thể đăng nhập để xem, sửa đổi, hay xóa bỏ các thông tin cá nhân của bạn, ngoại trừ những thông tin cần thiết cho việc quản lý và điều hành website.

2. Bạn có thể đăng nhập để điều chỉnh việc hiển thị của một vài thông tin cá nhân của bạn trên trang tài khoản.

Về việc chia sẻ các thông tin cá nhân

1. Trong quá trình sử dụng website, chúng tôi có thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin cá nhân và thông tin ẩn danh của bạn với một vài dịch vụ khác. Những thông tin này chỉ được sử dụng để định hướng, phát triển website, hay quản lý và điều hành những tiện ích mà dịch vụ ấy cung cấp. Dưới đây là danh sách chi tiết những dịch vụ ấy:

2. Ngoại trừ những công ty, dịch vụ nêu trên, những thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ khi (1) có sự cho phép của bạn; (2) khi chúng tôi tin rằng điều đó, theo luật pháp Việt Nam, là bắt buộc; (3) khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Về hệ thống đăng nhập và comment Facebook

1. Chúng tôi thu thập địa chỉ email mà bạn đăng ký với facebook cho việc điều hành và quản lý website

2. Chúng tôi sẽ đăng những comment của bạn lên tường với sự cho phép của bạn.