Death Note Phiên Bản Mỹ Tiết Lộ Tạo Hình Của Ryuk Thông Qua Trailer Dài Hơn

Hãng phim Netflix dự định sẽ ra mắt phim vào ngày 25 tháng 8 năm 2017.